Wing Tsun Junior | Nábor dětské sebeobrany

Wing Tsun Slezsko

Wing Tsun Junior | Nábor dětské sebeobrany

Učíme děti Wing Tsun, tedy bojové umění a sebeobranu přizpůsobenou mentálním i fyzickým možnostem dětí. Zábavnou formou a hravě.

Všechno naše snažení směřuje k primární i sekundární prevenci v oblasti šikany, únosů, dětské agrese a širokého spektra dalších druhů násilí páchaného na dětech jak v reálném světě, tak na internetu.

Wing Tsun Junior je určen věkové skupině dětí od šesti do jedenácti let.

  Děti

Obsah výuky:

1. Dětská gymnastika a fyzická průprava

Hry a cvičení zaměřené na správný a rovnoměrný fyzický rozvoj dítěte.

2. Teoretická a komunikační průprava

V této části se děti učí, jak mají jednat v případě šikany, obtěžování cizími lidmi, únosu a jiných situací, které ve spojení s touto problematikou mohou děti potkat.

3. Praktický nácvik sebeobranných postupů

Nácvik jednoduchých a účinných sebeobranných technik a pohybů, odpovídajících mentálním a fyzickým možnostem dětí.

4. Modelové situace

Jedná se o spojení všech předchozích částí. Navodí se určitá situace a děti se ji snaží nejdříve společně a později samostatně vyřešit.

Výuka probíhá:

V Ostravské škole Wing Tsun. Přesnou adresu najdete zde.

Garant projektu:

Bc. Petr Walaski
- absolvent Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
- instruktor Wing Tsun, Escrima, Karate
- 25ti letá praxe s výukou dětí