"Jsem zdravotník, ne bojovník!"

Wing Tsun Slezsko

"Jsem zdravotník, ne bojovník!"

Zdravotní personál se stává čím dál častějším terčem agrese nejen verbální, ale i fyzické. Zdravotníci většinou nejsou trénovaní, nepatří to k jejich práci, a přesto se bránit musí. 

Co tedy dělat „až to přijde" prezentoval na konferenci „Všeobecná sestra – nejčastější terč násilí v ošetřovatelství", náš trenér Petr Walaski, který se problematikou prevence násilné kriminality na úrovni lektorské činnosti zabývá již řadu let. 

Účastníci konference v průběhu dvou dnů získali zejména informace, jak komunikovat s agresorem, jak se mu bránit, ale taktéž jakým způsobem se na napadení zdravotníků dívá legislativa a jak je chrání. 

Konference proběhla 25 a 26. 4. 2019 v krásném prostředí Jeseníků, v Karlově pod Pradědem a byla organizována společností Užívej života s.r.o., které patří za uspořádání této konference velký dík.