Děti učím: "Nezastavuj se! Stojíš-li, ihned odejdi!"

Wing Tsun Slezsko

Děti učím: "Nezastavuj se! Stojíš-li, ihned odejdi!"

Už je to nějaký pátek, co jsem začal děti učit v různých kurzech a workshopech, jak se mají chovat, aby co nejvíc snížili možnost stát se obětí násilí ze strany „cizích“ lidí. Mám na mysli zejména obtěžování, únosy a obdobnou násilnou činnost.
Úvodem mi jistě dáte za pravdu, že jako základ obvykle našim dětem vtloukáme do hlavy, aby s cizími lidmi nemluvili. „Nikdy s cizím člověkem nesmíš mluvit!“ zní poučka.
Za léta praxe a testování jsem však dospěl k závěru, že děti v kontaktu s cizím člověkem téměř vždy normálně komunikují, tedy spíše odpovídají na dotazy. Jen pár výjimek si vzpomene na radu rodičů a mlčí.
Ano, mlčí! Výhra, dalo by se říct, ale samotné mlčení nestačí. Určitě je problém, pokud děti s cizími lidmi „mluví“. Jako větší nebezpečí však vnímám, že poslouchají, co jim tito lidé říkají. Nelze totiž poslouchat a nepřemýšlet o obsahu slov. Realita je taková, že tady prakticky vždy dítě narazí.
Dospělý člověk, agresor, má totiž obvykle předem připravenou, dítětem uvěřitelnou „pohádku“, proč by mělo dělat to či ono, proč by mělo s ním někam jít, proč vlézt do auta atd. atd. Zkrátka je snadné dítě zmanipulovat tak, že sice s agresorem možná nebude mluvit, ale vždy slyší, co agresor říká, a udělá přesně to, co po něm agresor požaduje. Dítě bez životních zkušeností má často jen mizivou šanci rozeznat blížící se nebezpečí, a odhalí ho, až už je pozdě. Nevěříte? Zkuste se domluvit s některým z vašich známých s trochou hereckého nadání, nebo se přihlaste na některý z našich jednodenních workshopů a uvidíte, jak je to snadné.
I v našich kurzech učíme jako první pravidlo při kontaktu s cizími lidmi „Nikdy s nikým cizím nemluv! Pozdravit můžeš.“, ale hned jako druhé a snad ještě důležitější pravidlo máme
„Osloví-li tě cizí člověk, nezastavuj se, jdi dál! Pokud zrovna stojíš, ihned odejdi! IHNED!“
Toto pravidlo se nám za ta léta velmi osvědčilo. Pokud totiž dítě naučíme, že se při kontaktu s cizím člověkem ani nezastaví, případně ihned odchází, agresor nemůže působit skrze připravenou pohádku na dítě. Dítě ho zkrátka neposlouchá, neslyší, a tedy na něj slovní manipulace ze strany agresora nebude fungovat.
Zmíněná dvě pravidla jistě nejsou jediná důležitá. Sami v kurzech pro kontakt s cizími lidmi vyučujeme takových pravidel pět. Nicméně už tato dvě významnou měrou snižují možnost, že se naše děti stanou obětmi násilí ze strany cizích lidí.
I zde však platí, že teoretickým poučováním se děti správné reakce nenaučí. Nezbytný je občasný trénink pomocí nepřeberného množství situačních her.
 
Autor: Petr Walaski