Sebeobrana dětí | Nezbytnost situačních her

Wing Tsun Slezsko

Sebeobrana dětí | Nezbytnost situačních her

S nikým cizím se nebav!“ „Od nikoho cizího si nic neber!“ „Neotevírej dveře cizím lidem!“ „Nikdo ti nesmí dělat nic, co ti je nepříjemné“ „Na internetu nejsou jen dobří lidé“ atd. atd.

Všichni zodpovědní rodiče tyto cenné rady svým dětem vtloukají do hlavy prakticky ihned, když jsou schopné vnímat a pochopit. Dítě získá teoretickou znalost, co může být pro něj potenciálně nebezpečné a na co si má dávat pozor. Je ovšem nezbytné tuto znalost převést v dovednost, a tu nelze nabýt jinak než praxí. Samozřejmě nevystavujeme dobrovolně dítě reálnému nebezpečí. Postačí, pokud s dětmi budeme například hrát tzv. situační hry.

"Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím."

Konfucius

Situační hry mají za úkol praktické nacvičení schopnosti dítěte rozpoznat a samostatně řešit potenciální nebezpečí a krizové situace, ale také seznámit dítě s tím, co je stres vyvolaný násilím.  Dítě si během nácviku musí prožít emoční reakci, kterou stres vyvolává. Samozřejmě v přiměřené míře vzhledem k věku dítěte a pod neustálou kontrolou rodiče nebo profesionála. Důležité je, že nakonec musí dítě vždy zvítězit. Primárně díky tomuto přístupu, kdy propojíme praktickou zkušenost s emočním prožitkem a samozřejmě konečným vítezstvím dítěte, zvyšujeme významně schopnost dítěte uvědomit si a rozpoznat potenciální nebezpečí a řešit krizové situace. Sekundárně se tento nácvik rovněž pozitivně odráží i na psychice dítěte a jeho sebevědomí.

Sebeobrana dětí 

V našich kurzech vytváříme situační hry, které dětí rozvíjí zejména v těchto klíčových dovednostech dětské sebeobrany 

Uvědomění si nebezpečí

- Na ulici, na internetu, ve škole apod. 
 

Využívání prostoru a okolí

- Dítě se musí umět nebezpečným místům vyhýbat, a v případě krizové situace umět bezpečně místo opustit a najít rychle bezpečí. Vše v reálném i virtuálním světě. 
 

Komunikační dovednosti

- Kupříkladu dovednost říct si o pomoc cizím lidem, správně komunikovat s cizími lidmi, řešit slovně agresi spolužáků, a to jak v reálném životě, tak i na internetu 
 

Odolávání útoku

- I když jsou děti menší, lehčí a slabší, musí mít šanci odolat útoku
 

Únos dítěte

Zkuste si děti „otestovat“ jak umějí teorii změnit v praxi, a nebojte se trochu intrikovat.

Agresoři v reálném světě nejsou jiní. Svůj záměr zabalí do hezké „pohádky“, a že je něco špatně, si dítě většinou uvědomí, až když je pozdě. „Pohádkové“ testy v rámci kurzů a seminářů s dětmi často aplikujeme, a výsledkem je, že takto „naletí“ 8 z 10 dětí, které neprošly kvalitním „domácím“ nebo organizovaným kurzem sebeobrany. 

Pokud zjistíte, že vaše dítě vašim „pastem“ naletělo zvažte, jestli váš čas strávený s dítětem neobohatíte alespoň o zmíněné „situační hry“. Případně přihlaste své dítě do kvalitního kurzu, který se touto problematikou zabývá. Chráníte přece to nejcennější, co máte, své děti!