Wing Tsun Slezsko | Wing Tsun

Wing Tsun

wt1.jpg, 236kB

Wing Tsun by se dalo jednoduše definovat jako komplexní, velmi realistické, rychlé, přímé a nekompromisní bojové umění, zbavené zbytečné akrobacie i gymnastiky. Wing Tsun učí jak pomocí zažitých principů a reflexů porazit i značně silnějšího soupeře tím, že umně využívá uvolněné, pružné síly obránce a zároveň síly útočníka proti němu samotnému. Principiálně jde o defenzivní přístup k řešení kritických situací, tedy je zde snaha se jakékoliv krizové konfrontaci vyhýbat, nicméně v případě reálného fyzického střetu klade Wing Tsun důraz na aktivní, ba až agresivní, obranu formou útoku.

V našich školách vyučujeme Wing Tsun vycházející z linie velmistra Yip Mana a jeho žáka Leung Tinga. Jsme součástí Czech Wing Tsun Association, která je oficiální pobočkou HKWTA (Hongkong Wing Tsun Association) založenou a vedenou přímým žákem velmistra Leung Tinga a Cheng Chuen Funa, sifu Chrisem Collinsem.

Trocha historie vzniku

Dle legendy bylo Wing Tsun vyvinuto čínskou buddhistickou mniškou Ng Mui přibližně před 400 lety a pojmenováno podle její první žákyně. Prvotní myšlenkou bylo vyvinout systém, který by nebyl postaven na fyzické převaze, ale naopak aby fyzicky slabší a menší osoba mohla účinně čelit většímu a fyzicky silnějšímu jedinci. Sestavila tak systém boje na velmi krátkou vzdálenost, který byl zbaven dlouhých rozevlátých pohybů a postojů i zbytečné akrobacie. Následně pak efektivně zkoordinovala obranu se současným útokem, čímž se Wing Tsun stal jedním z nejrychlejších bojových systémů vůbec.

wt2.jpg, 236kB

Wing Tsun bylo dále rozvíjeno pokračovateli mnišky Ng Mui až do dnešní doby, kdy je známo prakticky po celém světě. Jedna z nejznámějších osobností, která se podílela na rozvoji Wing Tsun je bezesporu velmistr Yip Man, který se do povědomí laické veřejnosti dostal zejména díky jeho světově proslulému žáku Bruce Leemu i sérií filmů IP Man.

Základní principy Wing Tsun

1. Je-li cesta volná, jdi vpřed.

- Wing Tsun neučí ustupovat soupeři, ale jít mu naproti.

2. Jsi-li se soupeřem v kontaktu, zůstaň přilepen.

- Ve Wing Tsun se jednou získaný kontakt s rukama a nohama již neztrácí.

3. Je-li soupeř silnější než ty, podvol se.

- Ve Wing Tsun se nepracuje proti síle soupeře silou (viz. Silové principy), nýbrž se využije a obrátí proti němu.

4. Ustupuje-li protivník, následuj ho.

- Zůstáváme v těsném kontaktu se soupeřem, čímž mu bereme prostor k dalšímu útoku.

Silové principy – přístupy k fyzické síle

wt3.jpg, 236kB

1. Oprosti se od své vlastní síly.

- Nespoléháme na fyzickou převahu vlastního těla, vždy se totiž najde protivník, který bude silnější než my, bez ohledu na to, jakou váhu uzvedneme nebo odtlačíme. Efektivita spočívá v uvolněnosti, plynulosti pohybů a výbušnosti.

2. Oprosti se od síly soupeře.

- Nepracujeme silou proti síle soupeře, nepřetlačujeme se s ním, ale učíme, jak se inteligentně síle soupeře vyhýbat či ji odklánět.

3. Využij sílu soupeře proti němu samotnému.

- Energie soupeřova útoku vyznívá do prázdna, kdy soupeř propadá a ztrácí stabilitu, nebo je využitá obráncem ke znásobení vlastního protiútoku viz čtvrtý silový princip.

4. Přidej svou vlastní sílu

- Zde přichází na řadu uvolněná, pružná síla a výbušnost obránce reprezentovaná například údery, kopy, strhy apod.